• Energie Data Consultant.

  EDC is sinds 13 augustus 2022 niet meer actief.

Regionale Energiestrategie en Warmtevisie

EDC ondersteunt gemeenten en RES regio's met het oplossen van hun energievraagstukken. De op maat gemaakte analyses en heldere datavisualisaties verschaffen beleidshandvatten voor het uitvoeren van de Regionale Energiestrategieën en de gemeentelijke Warmtevisies.

Met de komst van het Klimaatakkoord (2019) ligt er een enorme opgave bij de gemeenten om haar gebouwen van het aardgas te halen en voor energieregio’s om gezamenlijk de duurzame energiedoelstellingen te halen. Gemeenten moeten inzichtelijk krijgen wat de karakteristieken zijn van haar gebouwen, welke lokale mogelijkheden er zijn om haar warmtevraag te verduurzamen, en welke nationale ontwikkelingen (duurzaam gas) er zijn die lokaal gebruikt zouden kunnen worden. Tegelijk moeten Energieregio’s locaties identificeren waar duurzame elektriciteitsprojecten kunnen worden uitgevoerd, in samenspraak met de lokale bevolking, en ook inzichtelijk maken wat voor potentieel voor duurzame warmteproductie zij heeft. Dit laatste heeft weer een overlap met de doelstellingen van de gemeenten.

Hoewel er een schat aan openbare informatie beschikbaar is, zie bijvoorbeeld de website van het Expertise Centrum Warmte, blijft het analyseren en inzichtelijk maken van deze data een uitdaging. Dit is waar wij, Marc en Jenny, een kans zien om data helder en inzichtelijk te maken. Samen met de gemeente kijken we mee welke aspecten van uw Warmtevisieplan versterkt, dan wel onderbouwd kunnen worden met op maat gemaakte data analyses. We werken daarbij transparant en iteratief: na de initiële kick-off zijn er meerdere contactmomenten om de uitkomst bij te sturen.

Boek een vrijblijvende call met ons om te verkennen welke data uw plan nog meer versterkt.

EDC's projectaanpakAbout-Us

Recente projecten

image

Gemeente Meppel, augustus 2021

Groen gas potentieel

Groen gas is biogas dat is bewerkt tot het een vergelijkbare kwaliteit heeft als het aardgas dat in ons aardgasnet wordt gebruikt. Met name voor gemeenten met oudere gebouwen, industrieën met hoge procestemperaturen, weinig potentieel voor warmtenetten en beperkingen van het elektriciteitsinfrastructuur om elektricatie door te voeren, kan groen gas (en in de toekomst mogelijk waterstof) een belangrijke optie zijn om aardgas te vervangen. Groen gas heeft verder als voordeel dat de huidige gasinfrastructuur benut blijft en dat de apparatuur bij eindverbruikers (bijvoorbeeld gasgestookte ketels) niet aangepast hoeft te worden.

Voor deze studie is onderzocht wat de karakteristieken zijn van het gasdeelnet RENDO west. Vervolgens is gekeken naar het potentieel aan vergistbare biomassastromen voor groen gas productie in de gemeente Meppel. Ten slotte is onderzocht wat de rol is van de gemeente Meppel voor invoeding van groen gas in het 8 bar gasdeelnet als geheel.Het resultaat: Volgens de technische analyse van EDC kan de gemeente Meppel in theorie 10% van haar gasvraag energieneutraal te maken door het volle potentieel van vergistbare biomassastromen binnen haar eigen grenzen te benutten om groen gas te produceren in combinatie met hybride warmtepompen. Verder is de gemeente Meppel onderdeel van een 8 bar gasdeelnet waarin de andere aangesloten gemeenten ambities hebben om groen gas te produceren, wat tot een toename aan fysieke groen gas consumptie zal leiden door de gemeente Meppel als dit groene gas op het 8 bar gasdeelnet wordt ingevoed.Download het rapport hier.
image

Gemeente Nieuwkoop, mei 2021

PV potentieel

De gemeente Nieuwkoop heeft aan Energie Data Consultant (EDC) gevraagd om een technische analyse te doen van het potentieel voor PV panelen op daken van de gemeente Nieuwkoop.

Voor de analyse van het technische potentieel is gekeken naar verschillende aspecten die een limiet vormen voor de toepassing van PV panelen op daken in de gemeente Nieuwkoop zoals het dakoppervlakte en de beschikbare capaciteit op het laagspanningsnet. Verder is, vanwege de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE)++ er onderzocht welk deel van het dakoppervlakte geschikt is voor PV projecten van > 15 kilowattpiek. Ten slotte is geschat hoeveel van de potentieel te produceren zonnestroom per buurt door de buurt zelf verbruikt kan worden.

Het resultaat: Volgens de technische analyse van EDC kan de gemeente Nieuwkoop in theorie 40% van haar elektriciteitsvraag met zonnestroom geproduceerd door PV panelen op daken invullen. Als gekeken wordt naar daken die voldoende oppervlakte hebben voor PV projecten die in aanmerking komen voor SDE++ subsidie, dan valt op dat voor het technisch potentieel dat zonder extra maatregelen kan worden geïnstalleerd wederom de buurten ’Nieuwveenseweg’ en ’Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop’ veel potentieel hebben. Ook de buurt ’Ter Aar (buitengebied)’ bevat veel dakoppervlakte dat mogelijk geschikt is voor de Subsidy Sustainable Energy (SDE)++, met name op, net als de buurt ’Nieuwveenseweg’, bedrijfspanden.


Download het rapport hier.
image

Van het gas af

Warmtenetten

EDC helpt u met het in kaart brengen van de relevante omstandigheden per buurt voor warmtenetten door de totale warmtevraag en de concentratie van de vraag van alle buurten te analyseren. Ook veelbelovende leveranciers van hoge temperatuure warmte zoals grote industriële installaties of energiecentrales, maar ook lage temperatuur warmte zoals datacentra en oppervlaktewater, analyseren en rapporteren wij.

Verder kunnen wij ook voor u inschatten op basis van de leeftijd van de gebouwen en een minimale energiedichtheid, gebouwenclusters identificeren die geschikt zijn voor hoge-, midden-, en lagetemperatuur warmtenetten.

image

Elektrificering

PV installaties

De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit door PV op daken van huishoudens, utiliteitsbouw, en industrie kan mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in het duurzaam elektrificeren van de warmtevraag. Deze informatie kunnen wij voor uw stad of buurt verzamelen, samen met info over de lokale grootschalige installaties die elektriciteit produceren door wind en zon.

image

Uiteenlopende datavisualisaties

Buurtkenmerken

Een gedetailleerd overzicht op buurtniveau helpt bij het begrijpen van hoe de warmtevraag verdeeld is over de buurten, en welke technologieën ingezet kunnen worden om deze vraag in te vullen. Wij verzamelen en combineren openbare databronnen en visualiseren deze om u te helpen deze inzichten te verkrijgen.

Energie Data Consultant

image

image

Over EDC

Energie Data Consultant is gepassioneerd om data slim in te zetten om gemeenten te helpen hun Klimaatakkoord doelen te halen: transparant en flexibel én op maat gemaakt.

De kracht van data
Er is op dit moment al een enorme hoeveelheid openbare data beschikbaar om te helpen bij het opzetten van een Warmtevisie. Wij geloven dat het slim inzetten van deze data, complexe zaken eenvoudiger worden, en ingewikkelde vragen simpeler. Data op zichzelf is niet de oplossing, maar het ondersteunt en onderbouwt uw beslissingen in een complex vraagstuk.

Team

Marc heeft meer dan 10 jaar werkervaring in data-analyse/visualisatie in de energietransitie en in de sectoren energie, industrie, en gebouwde omgeving. Jenny heeft een achtergrond in innovatie, design & communicatie. Door gebruik te maken van geavanceerde software en heldere communicatie met klanten, creëert EDC in korte tijd hoge kwaliteit resultaten.

Niet meer actief

Energie Data Consultant is vanaf 13 augustus 2022 niet meer actief.

Meer dan 10 jaar ervaring in de energie, zware industrie, en gebouwde omgeving sectoren.
Op maat gemaakte data-analyses & visualisaties.
Snel, flexibel en hoge kwaliteit resultaten.
About-Us

Prijzen

Uw project bij EDC is geheel samen te stellen op basis van de behoefte van uw gemeente.
De projectopties zijn zo vormgegeven dat er voor iedere plan van
aanpak van de gemeente aansluiting mogelijk is.

Instap

2500 vanaf

In dit traject ontvangt u data in Excel of txt.file.

 • Intake gesprek
 • Analyse
 • Data in Excel en txt.file
Maak afspraak

Basis

7500 vanaf

Met dit traject krijgt u de analyse in rapportvorm, datavisualisaties en meer.

 • Intake gesprek
 • Analyse
 • Data in Excel en txt.file
 • Analyse rapport inclusief graphics
 • Graphics los geëxporteerd als .pdf en .png
Maak afspraak

Maatwerk

N.T.B tarief op maat

Diepte traject

 • Intake gesprek
 • Op maat analyse
 • Op maat data
 • Op maat rapportage
 • Op maat graphics
Maak afspraak

Wilt u meer weten?

EDC is niet meer bereikbaar.

Zoom

n.v.t

Mobiel

n.v.t

Email

n.v.t

KvK

n.v.t