• Energie Data Consultant.

  Uw partner in uw Warmtevisie

  Uw energietransitiebeleid versnellen? EDC maakt data
  helder en inzichtelijk, zodat uw plan nog effectiever wordt.
  Boek nu een vrijblijvende afspraak van 30 minuten.

Buurtniveau data

image

Warmtevisie

In 2019 heeft Nederland een Klimaatakkoord opgesteld om bij te dragen aan de afspraak van het Parijs Akkoord: beperken van de opwarming van de aarde tot 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het centrale doel van het Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 49% ten opzichte van het niveau van 1990.

Met de komst van het Klimaatakkoord ligt er een enorme opgave bij de gemeenten om inzichtelijk te krijgen wat de karakteristieken zijn van haar gebouwen, welke lokale mogelijkheden er zijn om haar warmtevraag te verduurzamen, en welke regionale warmtebronnen er zijn die gebruikt zouden kunnen worden. En hoewel er een schat aan openbare informatie beschikbaar is, zie bijvoorbeeld de website van het Expertise Centrum Warmte, blijft het analyseren en inzichtelijk maken van deze data een uitdaging.

Eén van de afspraken die we gemaakt hebben is dat elke energieregio, waarbij Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s, onderzoekt waar en hoe zij het beste duurzame energieproductie (bijvoorbeeld wind- en zonneparken) kunnen bouwen. Verder moeten zij kijken naar welke duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn, en hoe deze het beste kunnen worden ingezet om gebouwen van het aardgasnet te krijgen. Elke regio stelt hiervoor een plan op, Regionale Energiestrategie, waarbij de gemeenten van die regio samenwerken.

Op gemeentelijk niveau is afgesproken dat er voor 2021 een plan ligt, Warmtevisie, waarin op wijkniveau is aangegeven hoe het warmteverbruik van de gebouwen zal worden verduurzaamd. Er is hierbij een overlap met de Regionale Energiestrategie, omdat er warmtebronnen (en misschien ook groen gas) zijn die door meerdere gemeenten kunnen worden ingezet. Zo een plan zal door alle gemeenten worden opgesteld.

EDC ondersteunt kleine tot middelgrote gemeenten met het oplossen van hun energievraagstuk. Met op maat gemaakte analyses en heldere datavisualisaties van openbare bronnen streeft EDC ernaar nieuwe inzichten te ontwikkelen die relevant zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Regionale Energiestrategieën en de gemeentelijke Warmtevisies.

EDC's projectaanpakAbout-Us

Wat doen wij?

image

Van het gas af

Warmtenetten

EDC helpt u met het in kaart brengen van de relevante omstandigheden per buurt voor warmtenetten door de totale warmtevraag en de concentratie van de vraag van alle buurten te analyseren. Ook veelbelovende leveranciers van hoge temperatuure warmte zoals grote industriële installaties of energiecentrales, maar ook lage temperatuur warmte zoals datacentra en oppervlaktewater, analyseren en rapporteren wij.

image

Elektrificering

PV installaties

De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit door PV op daken van huishoudens, utiliteitsbouw, en industrie kan mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in het duurzaam elektrificeren van de warmtevraag. Deze informatie kunnen wij voor uw stad of buurt verzamelen, samen met info over de lokale grootschalige installaties die elektriciteit produceren door wind en zon.

image

Uiteenlopende datavisualisaties

Buurtkenmerken

Een gedetailleerd overzicht op buurtniveau helpt bij het begrijpen van hoe de warmtevraag verdeeld is over de buurten, en welke technologieën ingezet kunnen worden om deze vraag in te vullen. Wij verzamelen en combineren openbare databronnen en visualiseren deze om u te helpen deze inzichten te verkrijgen.

Energie Data Consultant


image

Over EDC

Energie Data Consultant is gepassioneerd om gemeenten te helpen om hun gebouwen van het gas af te halen, op een tijdige en kostenefficiënte manier. In het Parijsakkoord van 2016 werd nogmaals bekrachtigd dat alle landen zich moeten inzetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het is daarom cruciaal dat we onze woningen, winkels, kantoren en andere gebouwen zo snel mogelijk duurzaam verwarmen.

Er is op dit moment al een enorme hoeveelheid openbare data beschikbaar om te helpen bij het opzetten van een Warmtevisie. Wij geloven dat deze data nog beter ontsloten kan worden met behulp van analytische tools en datavisualisatie. Data is niet op zichzelf het eindantwoord, de transitie heeft daarvoor teveel een sterk menselijk aspect, maar het kan helpen opties te identificeren die leiden tot het eindantwoord.

EDC heeft meer dan 10 jaar werkervaring in data-analyse/visualisatie in de energietransitie en in de sectoren energie, industrie, en gebouwde omgeving. Door gebruik te maken van geavanceerde software en heldere communicatie met klanten, creëert EDC in korte tijd hoge kwaliteit resultaten.

Meer dan 10 jaar ervaring in de energie, zware industrie, en gebouwde omgeving sectoren.
Op maat gemaakte data-analyses & visualisaties.
Snel, flexibel en hoge kwaliteit resultaten.
About-Us

Prijzen

Uw project bij EDC is geheel samen te stellen op basis van de behoefte van uw gemeente.
De projectopties zijn zo vormgegeven dat er voor iedere plan van
aanpak van de gemeente aansluiting mogelijk is.

Instap

2500 vanaf

In dit traject ontvangt u data in Excel of txt.file.

 • Intake gesprek
 • Analyse
 • Data in Excel en txt.file
Maak afspraak

Basis

7500 vanaf

Met dit traject krijgt u de analyse in rapportvorm, datavisualisaties en meer.

 • Intake gesprek
 • Analyse
 • Data in Excel en txt.file
 • Analyse rapport inclusief graphics
 • Graphics los geëxporteerd als .pdf en .png
Maak afspraak

Maatwerk

N.T.B tarief op maat

Diepte traject

 • Intake gesprek
 • Op maat analyse
 • Op maat data
 • Op maat rapportage
 • Op maat graphics
Maak afspraak

Wilt u meer weten?

Bent u benieuwd wat EDC voor u kan betekenen? We denken graag met u mee. In een eerste kennismakingsgesprek kunnen we direct in kaart brengen welke data-analyses en visualisaties voor uw plan geschikt zijn.

Calendly

Boek direct een afspraak via Calendly.

Mobiel

Mobile : +316 24 97 94 93
Zoom ID: 451 710 2324

Email

marc@energiedataconsultant.nl

KVK

KVK registratie: 81061102